CENTRE ON INTERNATIONAL RELATIONS

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
University of Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
1000
LJUBLJANA  (Slovénie)
mednarodni-odnosi.si/cmo/index.htm

Professor Maja Bucar, Head of CIR     

© Worldinz 2018